ИВАЙЛО АЛЕКСИЕВ

Ивайло Василев Алексиев е роден през 1966 г.

Дълги години е заемал ръководни и мениджърски длъжности в областта на енергийната ефективност, възобновяемите източници на енергия, инвеститорски контрол, поддръжка и
експлоатация на технически системи и др.
До назначаването му за изпълнителен директор на АУЕР е бил председател на Управителния съвет на „Камара на енергийните одитори” и председател на Управителния съвет на „Стопанска камара– Добрич”.
Завършил е Техническия университет - София - инженер по електроника и автоматика. Има придобити професионална квалификация за обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, професионална квалификация за обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради в Техническия университет - Варна и др.

Владее английски, немски и руски езици.

 

Choose your language