ПРЕЗЕНТАЦИИ “Индустриален триатлон: климат, енергетика и околна среда”

София, 14.03.2019

 

 

От днешни отпадъци към утрешни суровини. Междусекторни предизвикателства.

д-р Емануела Манолова, Ивайло Георгиев Аурубис България

 

Декарбонизация и/или кръгова икономика: Кой е устойчивият път?
Боян Рашев

 

Възможности и предизвикателства за енергийната ефективност в четвъртият енергиен пакет
Ивайло Алексиев - Изпълнителен директор


Четвърта фаза на Европейската схема за търговия с емисии
Боряна Каменова - Директор „ПИК“ МОСВ

 

Отражение на ръста на цената на квотите за емисии на парникови газове върху
Неохим АД

 

Заплахата „изтичане на въглерод“ – спешна необходимост за предприемане на действия на национално ниво
Константин Делисивков Изпълнителен директор и член на УС на БФИЕК

 

Проект на наредба за изменение и допълнение на наредба за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници
Николай Налбантов - Директор на Дирекция "Енергйини стратегии и политики за устойчиво енергийно развитие"

 

Пазарна интерграция и развитие на организирания пазар на електроенергия - сегменти, продукти и услуги
Българска Независима Енергийна Борса (БНЕБ)