Image

ОРГАНИЗАТОР:

Image

ПАРТНЬОРИ:

Image
Image
Image

ПРОГРАМА

 

8:30 – 9:00 РЕГИСТРАЦИЯ
9:00 – 9:30 ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ
   
 

Константин Делисивков – Изпълнителен директор и член на УС на БФИЕК

Марияна Николова – Заместник министър-председател на Република България по
икономическата и демографската политика

Тим Курт – Президент на ГБИТК и Изпълнителен директор на "Аурубис България" АД

Жечо Станков - Заместник-министър на енергетиката

   
09:30 – 11:15

ПЪРВИ ДИСКУСИОНЕН ПАНЕЛ: КОНКУРЕНТОСПОСОБНА И НЕУТРАЛНА КЪМ КЛИМАТА ИКОНОМИКА

   
 

От днешни отпадъци към утрешни ресурси. Междусекторни предизвикателства –
Д-р инж. Емануела Манолова, Ивайло Георгиев - Аурубис България АД

 

Декарбонизация и/или кръгова икономика: кой е устойчивият път? - Боян Рашев, управляващ партньор Денкщат България

 

Четвърта фаза на Европейската схема за търговия с емисии - Боряна Каменова, Директор
Дирекция „Политика по изменение на климата“, Министерство на околната среда и водите

 

Отражение на ръста на цените на емисиите върху производствените предприятия
(Case – Химическа промишленост) - Мирослав Димитров - Директор производство и
поддръжка в Неохим АД

 

Заплахата „Изтичане на въглерод“ – спешна необходимост за предприемане на действия на национално ниво - Константин Делисивков, Българска Федерация на Индустриалните
Енергийни Консуматори БФИЕК

   
11:15 – 11:45 Кафе пауза
   
11:45 – 13:30 ВТОРИ ДИСКУСИОНЕН ПАНЕЛ: КЛИМАТ И ЕНЕРГЕТИКА – ЕФЕКТИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ РАЗХОДИ
   
 

Развитие на свободния пазар на електроенергия и цена Задължения към обществото -
какво ни очаква през 2019г.? - Доц. д-р Иван Иванов, Председател на КЕВР

 

Пазарна интеграция и развитие на организирания пазар на електроенергия –сегменти, продукти и услуги - Никола Габровски, Ръководител на отдел проекти и член на СД на БНЕБ ЕАД

 

Политиката за енергийна ефективност след приемането на Четвъртия енергиен пакет на ЕС -
актуални тенденции, възможности и предизвикателства -
Ивайло Алексиев, Изпълнителен директор на АУЕР

 

Търговия с удостоверения за енергийни спестявания – възможности пред индустриалните
енергийни консуматори - Явор Василев, Експерт по търговия с климатични инструменти

 

Кратко представяне на Измененията на Наредба Е-РД-16-04-06/28.09.2018 г. за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници - актуални срокове и приложение – Николай Налбантов, Директор, Дирекция "Енергийни стратегии и политики за устойчиво енергийно развитие", Министерство на енергетиката